63 rocznica pobytu ks. Karola Wojtyły na Skałce

63 rocznica pobytu ks. Karola Wojtyły na Skałce

W ubiegłą niedzielę w Ochotnicy Górnej odbył się IV Memoriał w sportach zimowych  w 63 rocznicę pobytu ks. Karola Wojtyły na Skałce. Jest to miejsce niezwykłe, ponieważ w dniach od 20 stycznia do 2 lutego w 1955 roku ks. Karol Wojtyła wraz z grupą młodzieży mieszkał właśnie u Państwa Józefa i Katarzyny Janczura. W tym domu ks. Wojtyła odprawiał codziennie Mszę Św. dla młodzieży i stąd też udawali się na liczne wycieczki narciarskie po Gorcach.

O 10.00 rozpoczęto od zawodów narciarskich,  przeprowadzone przy pomocy MKS Trial Ochotnica w dwóch kategoriach dzieci i dorośli.   Natomiast o godzinie 13.00 ks. Stanisław Kowalik –proboszcz Parafii odprawił w Wojtyłowej Gazdówce Mszę Świętą w oprawie góralskiej. We Mszy Św. uczestniczyli:  pp. Jerzy i Lucyna Rieger – przedstawiciele Stowarzyszenia „Szlaki Papieskie” w Krakowie, Wójt Gminy Ochotnica Dolna p. Stanisław Jurkowski, p. Elżbieta Polczyk – Z-ca Wójta, radni Rady Gminy, Sołtys Sołectwa Ochotnica Górna p. Wiesław Maciąga, Dyrektor Szkoły Podstawowej,    p. Renata Rusnarczyk,  członkowie Związku Podhalan Oddział Ochotnica Górna, Ochotnica Dolna, Łącko, Obidza, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia „Odkrywamy Gorce”, mieszkańcy, turyści, członkowie zespołu „Ochotni”, którzy swoją grą i śpiewem uświetnili Mszę Św.,  GOPR-owcy i funkcjonariusz Policji, którzy dbali o bezpieczeństwo przeprowadzanych zawodów. 

Ks. Proboszcz w kazaniu pięknie mówił o osobie świętego Jana Pawła II i jego umiłowaniu do gór i tradycji góralskiej.  Tak samo p. Jerzy Rieger uczestnik wędrówek z Karolem Wojtyłą opowiedział o wspólnych wędrówkach i świętości Jana Pawła II.

Natomiast Wójt Gminy podziękował wszystkim obecnym za przybycie oraz tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości.  - Jest mi niezmiernie miło być z Wami, nie tylko z miejscowymi, ale z osobami, które przybyły spoza tej miejscowości. Miło, że jesteśmy razem, w tak ważnym dla nas miejscu – powiedział Wójt na zakończenie.

Na zakończenie Mszy Św. zebrani wraz z zespołem „Ochotni” odśpiewali „Barkę” .

Wojtyłowa Gazdówka została wzbogacona kolejnymi pamiątkami pochodzącymi z pontyfikatu Jana Pawła II przekazanymi przez ks. Proboszcza Stanisława Kowalika.

Po Mszy Świętej Wójt Gminy wraz z p. Jerzym Riegerem i p. Kazimierą Jagieła – p.o. Kierownika WOK-u w Ochotnicy Górnej wręczyli zwycięzcom puchary ufundowane przez Wiejski Ośrodek Kultury i nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie „Szlaki Papieskie” w poszczególnych kategoriach. Poniżej wyniki zmagań narciarskich:

Kategoria dorośli:

I miejsce – Krzysztof Ligęza

II miejsce – Krzysztof Dobrzyński,

III miejsce – Wojciech Rusnarczyk,

Wyróżnienia: Tomasz Królczyk, Renata Rusnarczyk, Franciszek Niewiadomy.

Kategoria dzieci:

I miejsce – Julia Rusnarczyk

II miejsce – Jakub Dobrzyński,

III miejsce – Michał Łętowski

Wyróżnienia: Zbigniew Siuty, Jakub Rusnarczyk, Kacper Jagiełą, Filip Dobrzyński.

Memoriał zakończono wspólnym poczęstunkiem przy ognisku zorganizowanym przez WOK.

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Szlaki Papieskie” za ufundowanie nagród książkowych.

Składamy podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli na niedzielny Memoriał.

Oprac, zdjęcia: K.J.

GALERIA