Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji  z funduszy europejskich

Konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Wójt Gminy Ochotnica Dolna

zapraszają mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
 

termin dyżuru :

15  lutego 2018 roku (czwartek)

godz. 9.00 - 11.30

miejsce dyżuru:

Urząd Gminy Ochotnica Dolna

os. Dłubacze 160; Ochotnica Dolna

 

Zapraszamy osoby oraz instytucje zainteresowane:

- preferencyjnymi pożyczkami na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej,

- dotacjami na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

- pozostałymi możliwościami wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.