Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 lutego 2018 roku  o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego  Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 lutego 2018 roku o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna na 2018 rok

L.p.

               Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Zgromadzenie  Sióstr Albertynek

Posługujących  Ubogim, Dom Zakonny

34 - 451 Tylmanowa

os. Glinik 289

 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem

Prowadzenie zajęć profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci z klas I - III szkoły podstawowej.

 

 

 15 000 zł