Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Górna

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Górna

Uprzejmie informuję, że Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Górna odbędzie się w dniu 18 marca 2018 r. (niedziela) o godzinie 10:15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej

Porządek Zebrania Wiejskiego:

  1. Powitanie i otwarcie Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku Zebrania.
  3. Sprawozdanie Sołtysa za rok 2017.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Sołectwa Ochotnica Górna za 2017 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Sołectwa na 2018 rok.
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zakończenie Zebrania.

Sołtys Sołectwa
Wiesław Maciąga