Jeszcze w tym roku kolejne etapy kanalizacji

Jeszcze w tym roku kolejne etapy kanalizacji

Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Pan Stanisław Jurkowski podpisał w dniu 6 marca 2018 r. umowę z Firmą: Usługi Sprzętowe i Budowlane ALKOP Aleksander Lachor na budowę kanalizacji sanitarnej w Ochotnica Dolnej - Etap V oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Górnej - Etap III.

Umowa obejmuje budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochotnica Dolna (w osiedlach: Pitki, Kołodzieje i Zarębówka oraz w osiedlu Osobie), w Tylmanowej (od osiedla Rzeka w stronę Osobia) oraz w miejscowości Ochotnica  Górna (w osiedlu Furcówka).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna" dofinansowanego na podstawie umowy z dnia 30.11.2017 r. nr RPMP.05.03.02-12-0054/17-00-XVII/414/FE/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość podpisanej umowy wynosi 1 291 000 zł,  z czego ponad 950 000 zł gmina pozyskała ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie całości zadania planowane jest na koniec lata br.

Dzięki staraniom Wójta po wykonaniu zakontraktowanych robót, nasza gmina będzie skanalizowana w ponad 95%. To wspaniały wynik na skalę Polski, tym bardziej znaczący, że gmina jest rozległa i położona w trudnych, górskich terenach.

GALERIA