Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom, jak również radnym Rad Sołeckich składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji wynikającej z realizacji swoich obowiązków.

Jednocześnie pragnę podziękować za ciężką pracę i wszelkie działania podejmowane na rzecz mieszkańców za to, że tak troszczycie się o swoje sołectwa oraz za dotychczasową współpracę. Niech ta praca przynosi Wam zadowolenie i  spotyka się z uznaniem społecznym.

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski