Chodniki przy drodze powiatowej w Ochotnicy już wkrótce

Chodniki przy drodze powiatowej w Ochotnicy już wkrótce

W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie budowy chodników przy drodze powiatowej w Gminie Ochotnica Dolna. 

W spotkaniu uczestniczyli:

Pan Starosta Krzysztof Faber
Pan Bartłomiej Garbacz - p.o. dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Pani Maria Łojas-Jurkowska - Radna Powiatu Nowotarskiego.
Pan Stanisław Jurkowski - Wójt Gminy Ochotnica Dolna

Przedmiotem rozmów były szczegółowe ustalenia dotyczące budowy dwóch odcinków chodników przy drodze powiatowej w 2018 roku.

  1. w miejscowości Ochotnica Dolna od osiedla Barbarówka do mostu Rola 
  2. w Ochotnicy Górnej od mostu Jaszcze do osiedla Czepiele. 

Było to już kolejne spotkanie robocze dotyczące budowy chodników w gminie Ochotnica Dolna odbyte przez Wójta i radną powiatową.

Zarówno Gmina jak i władze Starostwa są zgodne, że chodniki mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności uczniów uczęszczających do szkoły. Dlatego ustalono, że prace powinny rozpocząć się jak najszybciej. Już w miesiącu kwietniu p.o. kierownika PZD Pan Garbacz w Ochotnicy przedstawi uaktualnione kosztorysy na dwa odcinki chodnika a następnie dojdzie do ogłoszenia przetargu na całe zadanie.

Na zebraniu wiejskim w Ochotnicy Górnej w dniu 18 marca br Wójt poinformował mieszkańców, że spotkanie ze Starostą Nowotarskim i władzami Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie budowy chodników jest zaplanowane na poniedziałek 19 marca i wskazał, że zarówno on jaki i Pani radna powiatowa na bieżąco podejmują w tej sprawie działania. Należy przypomnieć, że w ramach tej dobrej współpracy władz Gminy Ochotnica Dolna i Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w roku 2017 zostały wybudowane i oddane dwa odcinki chodnika: jeden w Ochotnicy Górnej - od szkoły Skrodne do Jurkowskiego Potoku a drugi w Tylmanowej w osiedlu Rzeka. Stanisław Jurkowski jako wójt gminy zapewnił mieszkańców, że jego celem na najbliższe lata jest zbudowanie całego ciągu chodnika od Ustrzyka do Tylmanowej.

Przekazane mieszkańcom Ochotnicy Górnej informacje prawdopodobnie wyjątkowo „mobilizująco” wpłynęły na niektórych radnych z tej miejscowości. Tydzień po spotkaniu władz Gminy, Starostwa i PZD, na którym wszystko w tej sprawie zostało ustalone pojechali do Pana Starosty w tej samej sprawie i próbowali ogłosić publicznie, że załatwili to, co już zostało załatwione i uzgodnione.

Chyba należy przypomnieć, że podczas głosowania nad budżetem na 2018 r gdzie Wójt zabezpieczył 50% wkład gminy do budowy chodników (w sumie to kwota ze strony gminy 1 milion 750 tys. zł) to m.in. radni Tadeusz Królczyk, Andrzej Runger i Tomasz Filas wstrzymali się od głosu, czyli nie poparli przeznaczenia środków budżetowych m. innymi na chodnik w Ochotnicy Górnej, czyli nie poparli budowy tak bardzo ważnego obiektu który ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, zdrowia a czasem życia wszystkich mieszkańców.

Najważniejsze jednak dla mnie, jako Wójta Gminy Ochotnica Dolna jest to, że tą sprawę udało mi się, dzięki wsparciu radnej powiatowej i przychylności Pana Starosty Krzysztofa Fabera załatwić. Dla nas wszystkich jako mieszkańców Gminy to kolejna dobra wiadomość świadcząca o rozwoju naszej małej Ojczyzny – gminy Ochotnica Dolna.