IV Gminna Akcja Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków

IV Gminna Akcja Sprzątania Brzegów Rzek i Potoków

Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski zaprasza pracowników urzędu gminy, Radnych, nauczycieli, dzieci i młodzież szkół z terenu gminy, Sołtysów i Wszystkich Mieszkańców do zaangażowania się w akcję sprzątania brzegów rzek Dunajec i Ochotnica.

Akcja zostanie przeprowadzona w sobotę 14 kwietnia br. w godzinach od 9.00 do 11.00. Sprzątającym zapewniamy worki i rękawice dostępne u Sołtysów.

Liczymy na Państwa obecność!

GALERIA