Ochotnica-SKI U Wójta Gminy Ochotnica

Ochotnica-SKI U Wójta Gminy Ochotnica

W dniu 10 kwietnia Zarząd Spółki Ochotnica-SKI spotkał się z Wójtem i pracownikami referatu Inwestycji w celu podjęcia kolejnych działań przybliżających budowę wyciągu w Ochotnicy Górnej.

Zarząd przedstawił trudności na jakie napotykają, aby przystąpić do realizacji budowy wyciągu. Po analizie sytuacji i stopniu zawansowania terenu pod planowaną inwestycję ustalono, że Zarząd powinien zwrócić się do Wójta z wnioskiem o zmianę zapisów w studium przestrzennego zagospodarowania gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczące przeznaczenia terenu pod budowę wyciągu.

Wójt Gminy Pan Stanisław Jurkowski poinformował, że wszelkie prace planistyczne to długotrwały proces i zadeklarował, że przychyli się do wniosku Spółki oraz zadeklarował pełne wsparcie przy pracach planistycznych. Wójt Gminy dodał, że bardzo się cieszy, że po roku przeznaczonym na podpisywanie umów z właścicielami gruntów wreszcie ruszy budowa wyciągu.  Na zakończenie życzył Zarządowi Spółki szybkiej realizacji inwestycji tak długo oczekiwanej przez mieszkańców.

GALERIA