Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego  rozpoczyna realizację  III edycję Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Zainteresowani mieszkańcy zaproszeni są na warsztaty informacyjno-edukacyjne, które odbędą się w dniu 11 maju 2018r. o godz.17.00 w Urzędzie Miasta ( sala obrad )  ul. Krzywa 1 w Nowym Targu. 

Warsztaty to dobra okazja, aby porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zadanie, by bez problemu przeszło niezbędne weryfikacje i trafiło na listę projektów poddanych pod głosowanie.

Harmonogram realizacji III edycji budżetu obywatelskiego

  • Warsztaty informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców w subregionach -16 kwietnia – 25 maja 2018 r.
  • Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego - 7 maja – 6 czerwca 2018 r.
  • Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań - do 22 czerwca 2018 r.
  • Udostępnienie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) -  do 31 sierpnia 2018 r.
  • Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań - od 31 sierpnia 2018 r.
  • Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego - 10 września – 5 października 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego - do 30 listopada 2018 r.

Wszelkie informacje o głosowaniu jak i wykaz zadań dostępne są na stronie www.bo.malopolska.pl