Spotkanie w Ministerstwie Energii

Spotkanie w Ministerstwie Energii

Pan Wójt Gminy Stanisław Jurkowski wraz z p. Krzysztofem Ligęzą – specjalistą ds. energetyki oraz p. Krzysztofem Woźny – doradcą ds. energetyki rozproszonej wzięli udział w panelu dotyczącym rozwoju klastra energii „WIRTUALNA ZIELONA ELEKTROWNIA OCHOTNICA” , które odbyło się w gmachu Ministerstwa Energii w Warszawie w dniu 12.04 od godz. 13.45.

Istotą spotkania było przedstawienie klastra energii, jego dalszy rozwój oraz możliwości finansowania planowanych działań. W ramach klastra zamierzamy m.in. dalszą budowę instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, budowę systemu bilansowania klastra WZE Ochotnica, współpracę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz organizację bezpłatnego transportu na terenie gminy w oparciu o pojazdy elektryczne.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ministerstwa Energii było kolejnym etapem realizacji szeroko zakrojonego planu mającego na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców naszej gminy oraz redukcję i optymalizację kosztów zużycia energii.

GALERIA