FILM VII Spotkanie Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat

FILM VII Spotkanie Artystów i Twórców Ludowych na Szlaku Łuku Karpat