Informacja w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna

Informacja w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna

Komisja Wyborcza  powołana do przeprowadzenia wyboru  Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna informuje, że zgłoszono jednego kandydata na Sołtysa Sołectwa Ochotnica Dolna

Pana Wojciecha Chlipała

Wybory odbędą się w  dniu 20 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej – Centrum w godz. od 8.00 do 18.00.

Przewodniczący Komisji
Maria Franczyk