III Gminny Konkurs Historyczny „Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI pod patronatem Wójta Gminy Ochotnica Dolna Stanisława Jurkowskiego

III Gminny Konkurs Historyczny „Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI pod patronatem Wójta Gminy Ochotnica Dolna Stanisława Jurkowskiego

16 maja 2018 roku w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej odbył się finał Gminnego Konkursu Historycznego „Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej” DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. Już po raz trzeci uczniowie wszystkich szkół naszej gminy rywalizowali ze sobą rozwiązując test, którego pytania dotyczyły min. lokacji wszystkich miejscowości, walorów kulturowych i krajobrazowych oraz okresu II wojny światowej. Tegoroczny konkurs nawiązywał także do jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości, bowiem jedna z kategorii dotyczyła historii naszej gminy w okresie zaborów i podczas I wojny światowej oraz udziału jej mieszkańców w walkach narodowowyzwoleńczych. Podobnie jak w latach poprzednich Honorowym Patronatem objął konkurs Pan Stanisław Jurkowski, Wójt Gminy Ochotnica Dolna. Organizatorami konkursu były: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej.

W konkursie uczestniczyło 21 uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych. Podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe: osobno rywalizowali uczniowie klas IV-VI (po dwóch z każdej szkoły), drugą grupę stanowili natomiast uczniowie klas VII i gimnazjalnych (szkoły z oddziałami gimnazjalnymi miały możliwość zgłoszenia dwóch uczestników, pozostałe –jednego).

W skład Komisji Konkursowej weszli:

 • Agata Chlipała – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej - przewodnicząca

oraz członkowie:

 • Maria Franczyk – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Gminy Ochotnica Dolna,   
 • Zdzisław Błachut  - Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Górnej,
 • Piotr Gąsienica – Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej,
 • Jan Ligas – Kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej,
 • Monika Groń – Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej,
 • Małgorzata Kędzierska – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 7 czerwca 2018 roku podczas III Dnia Regionalnego  w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej.

Wyniki Konkursu

Kategoria I (uczniowie klas IV-VI)

 1. Magdalena Giemzik, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej;
 2. Adrian Gołdyn, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne; Wiktoria Ptaszek, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej;
 3. Oliwia Chrobak, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne;

Wyróżnienie: Aleksandra Król, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej; Adrian Franasowicz, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Tylmanowej.

Kategoria II (uczniowie klas VII oraz gimnazjalnych)

 1. Katarzyna Konopka, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Krwawej Wigilii w Ochotnicy Dolnej - Młynne; Kinga Jasiurkowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej;
 2. Dawid Giemzik, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej;
 3. Sylwia Bulanda, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ochotnicy Górnej;

Wyróżnienie: Edyta Janczura, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra H. Sucharskiego w Tylmanowej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

GALERIA