III Dzień Regionalny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

III Dzień Regionalny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

7 czerwca 2018 roku był wyjątkowym dniem w naszym szkolnym kalendarzu. Już po raz trzeci zorganizowaliśmy dzień poświęcony naszym lokalnym tradycjom i kulturze. Wzorem poprzedniego roku była to także okazja do wręczenia nagród laureatom III Gminnego Konkursu Historycznego Dzieje Ochotnicy i Tylmanowej DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI, pod Honorowym Patronatem Pana Stanisława Jurkowskiego, Wójta Gminy Ochotnica Dolna.

Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu Gości, przede wszystkim Wójt Gminy, pan Stanisław Jurkowski, Przewodniczący Rady Gminy, pan Franciszek Ziemianek, członkowie Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Maria Franczyk, Jan Franczyk i Stefan Nogawka, proboszcz parafii w Ochotnicy Górnej ks. dr Stanisław Kowalik, ks.  dr Jan Knutelski, Kierownicy Wiejskich Ośrodków Kultury, panowie Zdzisław Błachut, Piotr Gąsienica i Jan Ligas, Kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej pani Monika Groń, członkowie Związku Podhalan Oddział Ochotnica Dolna na czele z prezesem Janem Lizoniem, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, pan Robert Dębski oraz dyrektorzy szkół Gminy Ochotnica Dolna. Obecni byli także nauczyciele przygotowujący uczniów do Gminnego Konkursu Historycznego, wraz ze swoimi podopiecznymi, a także rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły oraz uczniowie. Wśród gości była także pani Stanisława Gołdyn, lokalna poetka, a prywatnie babcia naszych uczniów.

Przygotowania do uroczystości trwały bardzo długo. Przeprowadzono cykl zajęć o historii i tradycji Ochotnicy, następnie konkursy plastyczne  pt. „W Ochotnicy” oraz „Ochotnicka Nike”. Dodatkowo w związku z jubileuszem stulecia Odzyskania Niepodległości Gimnazjaliści na zajęciach artystycznych przygotowali bardzo ciekawe plakaty, które tworzyły przepiękną oprawę plastyczną uroczystości. 

Uroczystość otworzyły: Dyrektorka szkoły pani Barbara Konopka, oraz wicedyrektor, pani Agata Chlipała. Następnie wystąpił szkolny zespół NUCICKI, który oprócz regionalnej muzyki i tańców przybliżył obecnym historię naszego regionu na drodze do Niepodległości. Kolejny punkt programu to wręczenie nagród w szkolnych konkursach o regionie. Następnie Pan Stanisław Jurkowski, Wójt Gminy, Pan Jan Ligas, kierownik Wiejskiego Ośrodka Kultury w Tylmanowej i Pani Dyrektor naszej szkoły wręczyli nagrody zwycięzcom III Gminnego Konkursu Historycznego. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Pana Stanisława Jurkowskiego. 

Druga część III Dnia Regionalnego to zgodnie z planem Międzypokoleniowy Quiz „Ochotnica, wioska nasa”, który został zorganizowany przy współpracy  z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Dolnej i Gminną Biblioteką Publiczną w Ochotnicy Dolnej.

Wystartowało w nim 8 drużyn – w ich skład wchodzili uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły ora członkowie Rady Gminy. Nad przebiegiem quizu czuwała komisja w składzie: panie Monika Groń, Halina Jagieła z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej i Małgorzata Kędzierska, nauczycielka naszej szkoły.

Po zaciekłej walce, w której wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą na temat historii oraz tradycji Ochotnicy, Komisja wyłoniła zwycięzcę drużynę Radnych, w składzie: Maria Franczyk, Jan Franczyk, Stefan Nogawka i Franciszek Ziemianek.

II miejsce zajęła drużyna klasy VI

III miejsce drużyny klas IIIG i IIIG.

Serdecznie gratulujemy!  Wszyscy uczestnicy Quizu otrzymali nagrody, które ufundowali współorganizatorzy - WOK w Ochotnicy Dolnej i Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej.

GALERIA