Odbudujemy nawierzchnię dróg gminnych

Odbudujemy nawierzchnię dróg gminnych

Dobra wiadomość z Warszawy:
Samorządy otrzymają więcej środków od rządu na remonty dróg

Na program remontów dróg lokalnych jeszcze w tym roku z budżetu państwa zostanie wydanych 1,3 mld zł, a w każdym kolejnym roku po 5 mld zł.

Minister Adamczyk poinformował, że na program remontów dróg lokalnych jeszcze w tym roku z budżetu państwa zostanie wydanych 1,3 mld zł, a w każdym kolejnym roku po 5 mld zł.

Nowy podział

Dotąd było tak, że na taki remont wójt  dawał jedną złotówkę, a wojewoda w imieniu rządu dokładał też jedną złotówkę, czyli finansowanie było po połowie. Z tego powodu część samorządów w ogóle nie mogła skorzystać z pomocy rządowej, bo nie miała własnych środków – tłumaczył   minister Adamczyk.

W ramach ministerialnego projektu funduszu dróg samorządowych dofinansowanie do remontów dróg lokalnych będzie uzależnione od dochodów danego samorządu. – Dofinansujemy samorząd w zależności od jego dochodów nawet do 80 procent wartości tej inwestycji, zatem samorządy mniej zasobne będą musiały wyłożyć tylko 20 procent – powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że w ciągu 10 lat na remonty dróg lokalnych i samorządowych rząd zaplanował wydanie 80 mld zł.

Oprócz remontów dróg lokalnych z krajowego funduszu dróg rocznie kilkaset mln zł jest przeznaczanych również na likwidowanie miejsc niebezpiecznych na drogach.

Jak z powyższej wiadomości wynika - jest nadzieja , że w najbliższych latach odnowimy nawierzchnię naszych dróg   we wszystkich sołectwach  w całej naszej gminie.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski

Źródło: businessinsider.com.pl