Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna celem wyboru Rady Sołeckiej

Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Ochotnica Dolna celem wyboru Rady Sołeckiej

Zgodnie z §1 Uchwały Nr XLVI/345/18 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 czerwca 2018 r. Rada Gminy Ochotnica Dolna zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Ochotnica Dolna celem wyboru Rady Sołeckiej na dzień 22 lipca 2018 r. (niedziela) na godz. 10.00, które odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej 

Przewodniczący Rady
Jan Franczyk