Powstanie posterunek policji w Ochotnicy Dolnej

Powstanie posterunek policji w Ochotnicy Dolnej

Szanowni mieszkańcy.

W dniu dzisiejszym odbyło się w budynku Urzędu Gminy Ochotnica Dolna drugie spotkanie robocze dotyczące budowy posterunku policji w Gminie Ochotnica Dolna.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele wojewódzkiej, powiatowej i rejonowej Komendy Policji.

Dla Pana Stanisława Jurkowskiego - Wójta Gminy Ochotnica Dolna bezpieczeństwo mieszkańców jest celem nadrzędnym, dlatego zadeklarował daleko idącą pomoc w budowie tego posterunku.

Gmina przekaże działkę pod budowę posterunku - co jest podstawowym wymogiem - oraz utwardzi drogę dojazdową. Dodatkowo sfinansuje w 50% koszt projektu budynku i wyposaży w meble 5 pomieszczeń w wybudowanym budynku.

Gmina wskazała dwie lokalizacje, z czego jedna - obok Zakładu Gospodarki Komunalnej na Hologówce w Ochotnicy Dolnej zyskała aprobatę przedstawicieli policji.

Oczywiście była to deklaracja wstępna, w ślad za tym pójdą kolejne ustalenia w zależności od decyzji władz centralnych z Warszawy

GALERIA