Program

Program "Czyste Powietrze"

W poniedziałek 17 września br. o godzinie 18.00 w sali WOK w Ochotnicy Dolnej odbędzie się konferencja/spotkanie informacyjno- edukacyjne ws. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, które zleciło organizację spotkań firmie BERM.

Cel działania:

Celem działań jest upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią, jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę.

Ponadto poprzez działania chcielibyśmy:

  • propagować ideę czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,
  • podnieść poziom świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych, jakie powodują oraz dostępnych możliwości przeciwdziałania im,
  • promować budowanie, modernizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja, wymiana pieców/kotłów).

Więcej na stronie Ministerstwa.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu.