Sesja Nadzwyczajna ze względu na pozyskaną dotację na usuwanie szkód popowodziowych

Sesja Nadzwyczajna ze względu na pozyskaną dotację na usuwanie szkód popowodziowych

Ze względu na pozyskane w ostatnim czasie dotacje na likwidację szkód popowodziowych oraz rozwijanie lokalnej infrastruktury drogowej Wójt Stanisław Jurkowski wystąpił do Przewodniczącego rady o zwołanie w dniu 24 września 2018 roku sesji nadzwyczajnej.   Środki finansowe z pozyskanych dotacji muszą zostać wprowadzone do budżetu Gminy, tak by można było jak najszybciej zrealizować naprawy na drogach gminnych.

Ogólna kwota pozyskana przez Gminę w ostatnim czasie to ponad 3.200 000 zł sł: trzy miliony dwieście tysięcy złotych.

Na sesji zostaną również przydzielone środki na remont dróg gminnych nieobjętych dotacjami a remontowanych ze środków własnych. Jest to wyraz operatywności i gospodarności włodarza gmina i jego służb.