Wójt pozyskuje kolejne środki dla Gminy

Wójt pozyskuje kolejne środki dla Gminy

Dzięki staraniom Wójta Gminy Stanisława Jurkowskiego, projekt pod nazwą „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna – Etap II. otrzymał dodatkowe dofinansowanie na kwotę 678 736,31 zł. Łączna kwota pozyskana na powyższe zadanie wynosi 1 232 292,78 zł.

Dotacja ta pozwoli dokończyć prace rozpoczęte podczas etapu I.

Prace będą prowadzone w Ochotnicy Dolnej os Gorcowe i os. Osobie oraz w Ochotnicy Górnej w os. Bartoszówka i os. Forendówki.