Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2018 roku dotycząca oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 września 2018 roku dotycząca oferty na realizację zadania publicznego

Wójta Gminy Ochotnica Dolna informuje, że od dnia 20 września 2018 roku do dnia 28 września 2018 roku do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2018 roku pn: „Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z aktywizacją uczniów niepełnosprawnych - Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni”, oferty złożonej w dniu 17 września 2018 roku, przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Szczawnicy, 34 - 450 Krościenko n/D, Trzech Koron 1, która została zamieszczona w BIP Gminy, stronie internetowej Gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.