Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie zakończenia konsultacji

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie zakończenia konsultacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2018  Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia  konsultacji projektu  "Programu współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2019 rok „zwanego dalej projektem programu”.

Informuję, że projekt programu wraz z informacją o konsultacjach został  zamieszczony w dniu   7 września 2018 r.  na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna www.ochotnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej.  W toku konsultacji, do projektu „Programu  współpracy Gminy Ochotnica Dolna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”    nie zgłoszono uwag.

 

Ochotnica Dolna 28.09.2018 roku