Gaz dla Ochotnicy coraz bliżej

Gaz dla Ochotnicy coraz bliżej

W dniu 10 października br. Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski gościł u siebie Panów: Radosława Lewandowskiego i Pawła Sierpińskiego, przedstawicieli firmy TESGAS S.A., która została wyłoniona przez Polską Spółkę Gazownictwa- głównego dostawcę gazu ziemnego w Polsce -  jako wykonawca linii gazociągu o długości 73 km ze Słopnic do Szczawnicy.

Celem wizyty było poinformowanie nas, że prace rozpoczynają się już w tym roku oraz uzgodnienie stanowisk co bo budowy gazociągu na odcinku przebiegającym przez naszą gminę.

Pan Wójt wraz z pracownikami Referatu Budownictwa poparli rozpoczęcie inwestycji, o którą dawno zabiegali i zadeklarowali udzielenie wszelkiej potrzebnej pomocy ze strony gminy na etapie wykonawstwa.

 

JC

Fot.: Lucyna Kozub