Informacja na temat odbioru opadów komunalnych

Informacja na temat odbioru opadów komunalnych

Informujemy, ze firma PUK EMPOL odbiera każdą ilość odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Odpady budowlane należy samodzielnie bezpłatnie zutylizować w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tylmanowej, Osiedle Rzeka 419, lub odpłatnie zlecić firmie EMPOL.