Złote i Diamentowe Gody w Gminie Ochotnica Dolna

Złote i Diamentowe Gody w Gminie Ochotnica Dolna

W dniu 17 października br. w Wiejskim Ośrodku Kultury w Tylmanowej miała miejsce uroczystość z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej odprawiona prze ks. Proboszcza Marka Mroczka. Msza Święta miała bardzo uroczysty charakter, Jubilaci ponowili przysięgę małżeńską i mogli jeszcze raz wrócić pamięcią do wzruszającej chwili zawarcia związku małżeńskiego. Ksiądz Proboszcz na pamiątkę tej pięknej uroczystości podarował Jubilatom albumy z Janem Pawłem II i róże. 

Następnie w Wiejskim Ośrodku Kultury uroczystego aktu dekoracji medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski. Oprócz medali Jubilatom wręczono pamiątkowe listy gratulacyjne, upominki, kwiaty. Następnie wzniesiono uroczysty toast i odśpiewano Jubilatom 100 lat.

Dalszą część uroczystości uświetnił występ artystyczny przygotowany przez zespół „Nucicki” działający przy Szkole Podstawowej w Ochotnicy Dolnej – Centrum pod opieką p. Agaty Chlipała, który wszystkim gościom bardzo się podobał.

W uroczystości uczestniczyli Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Franczyk, Z-ca Kierownika USC Pani Elżbieta Polczyk, Kierownik WOK p. Jan Ligas.

Na uroczystość zaproszone zostały 38 pary. W tym 34 pary, które zawierały związek małżeński w 1967 i 1968 roku oraz 4 pary, które obchodziły swoje 60-lecie pożycia małżeńskiego.

Niestety nie wszystkie pary uczestniczyły w spotkaniu. Do tych par następnego dnia udał się Wójt Gminy, aby przekazać medale i drobne upominki. 

Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

 

Zdjęcia: Lucyna Kozub

EP

 

GALERIA