Informacja Starosty Nowotarskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Nowotarskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Informacja Starosty Nowotarskiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Ochotnica Dolna położonego w jednostce ewidencyjnej Ochotnica Dolna.

Na podstawie art. 7d pkt. 1 i art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 2101/2017), Starosta Nowotarski informuje, że w terminie od dnia 29 października 2018 roku do dnia 19 listopada 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ulicy Bolesława Wstydliwego 14, w sali nr 117a na parterze, w godzinach od 7:30 do 15:30, w dniach pracy starostwa, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo - kartograficznego, opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i buynków dla obrębu ewidencyjnego Ochotnica Dolna położonego w jednostce Ochotnica Dolna, powiat nowotarski.

AKTUALIZACJA:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Starosta Nowotarski informuje, że wyłożenie do wglądu porojektu operatu zostaje przedłużone do dnia 20 listopada 2018 roku.