Podziękowanie za 4 lata współpracy Wójta Gminy Stanisława Jurkowskiego

Podziękowanie za 4 lata współpracy Wójta Gminy Stanisława Jurkowskiego

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna!

 

Kończąc moją działalność na stanowisku Wójta Gminy Ochotnica Dolna, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, za 4 lata wspólnej pracy.

Miałem okazję współpracować z bardzo wartościowymi ludźmi, którzy zawsze byli otwarci na dialog oraz nowe wyzwania, czego efekty widoczne są dziś w całej naszej Gminie. Możemy być dumni z naszych osiągnięć, dzięki którym Gmina Ochotnica Dolna jest uważana za jedną z najbardziej rozwijających się gmin w regionie. Ilość zamontowanych paneli fotowoltaicznych w naszej Gminie jest znana w całej Polsce jak i Europie.

Razem zrealizowaliśmy kilkadziesiąt inwestycji, z których mieszkańcy będą korzystać przez następne dziesięciolecia, miedzy innymi takie jak:

 1. „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców” – budowa 4 wież wraz z trasami pieszo – rowerowymi (Gorc, Lubań, Koziarz, Magurki).
 2. Budowa ok. 850 mikro instalacji fotowoltaicznych do grzania wody na terenie całej Gminy.
 3. Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Tylmanowej.
 4. Budowa 3 wielofunkcyjnych boisk sportowych (2 w Tylmanowej, 1 w Ochotnicy Dolnej).
 5. Rozbudowa i modernizacja dróg gminnych oraz budowa chodników.
 6. Nowy budynek Ośrodka Zdrowia wraz z Apteką w Tylmanowej.
 7. Amfiteatr w Ochotnicy Dolnej.
 8. Zagospodarowanie terenu wokół budynku WOK w Ochotnicy Dolnej (parking, tereny zielone).
 9. Oświetlenie boisk sportowych.
 10. Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej.
 11. Budowa Targowiska.
 12. Parkingi przy Targowisku oraz przy budynku Urzędu Gminy – ponad 100 miejsc parkingowych.
 13. Historyczną Drogę do Królowa w Tylmanowej (mieszkańcy Królowa nigdy nie mieli drogi do swoich domostw)
 14. Drogę w osiedle Czajki w Ochotnicy Górnej.
 15. Rozpoczęto budowę ścieżek spacerowo - rowerowych od budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej do osiedla Rola, oraz w potoku Młynne od osiedla Gołdyny do osiedla Tarchały.
 16. W błyskawicznym tempie oszacowano wielomilionowe szkody powodziowe (8,5 mln zł wartości strat  - co daje możliwość uzyskania wielokrotnej kwoty przy odbudowie), a na rok bieżący  pozyskano prawie 2,5 mln złotych na likwidację skutków powodzi,
 17. Wiele inwestycji osiedlowych we wszystkich sołectwach itp.

Dziękuję, że dzięki Waszym głosom poparcia miałem możliwość reprezentowania naszej Gminy przez ostatnie 4 lata. To było dla mnie wielkie wyróżnienie oraz zaszczyt.

Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy docenili moją pracę i oddali na mnie głos w tych wyborach. Dziękuje pracownikom urzędu gminny, radnym, dyrektorom i nauczycielom szkół, kierownikom i pracownikom WOK-ów, strażakom z terenu całej gminy, sportowcom, Związkowi Podhalan, Kołom Gospodyń Wiejskich, proboszczom i katechetom wszystkich parafii, pozostałym organizacjom z terenu gminy a przede wszystkim mieszkańcom.

Odchodzę z urzędu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Pomimo, że niektórzy nie byli przychylni moim działaniom, to najważniejsza jest uczciwa ocena zmian, które zostały dokonane na lepsze. Nie zawsze było łatwo, ale uważam, że warto było ciężko pracować, stawiać czoła często niesprawiedliwej krytyce, którą, mam nadzieję, zweryfikuje historia.

Jako obywatel Gminy Ochotnica Dolna, nadal będę interesował się sprawami naszej miejscowości oraz bacznie będę przyglądał się nowemu samorządowi w wypełnianiu obietnic wyborczych.

Dla Państwa informacji podaję:

 1. W ciągu 4 lat zostało wykonaliśmy inwestycji na łączną kwotę ponad 36.5 miliona złotych.
 2. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne w kwocie ponad 21 milionów.
 3. Po uwzględnieniu wpłat mieszkańców za fotowoltaikę  zadłużenie Gminy Ochotnica Dolna wynosi: 2  317 161,66 złotych.

Ponadto

Obecnie pozostawiam kwotę ponad 10 milionów złotych na następujące działania:

1. Budowa otwartej strefy aktywności – siłownia zewnętrzna.
 Okres realizacji do 30.06.2019r.
 (plac przy targowisku)

100 000,00

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ochotnica Dolna - Etap II (os. Forendówki, Baroszówka, Gorcowe, Osobie). Okres realizacji zadania do 30.11.2020 r.

1 386 468,56

3. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej. Okres realizacji zadania do 30.06.2020r.

5 512 277,79

4. Remont drogi gminnej w os. Gorcowe

1 079 691,44

5. Remont drogi gminnej w os. Jamne

1 711 452,93

6. Remont zabezpieczeń boiska przy SP im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej

169 993,38

7. Remont zabezpieczeń WOK w Ochotnicy Górnej

55 000,00

8. Projekt do realizacji z LGD - Plac zabaw, ścieżka spacerowa (przy targowisku)

108 004,00

 

Pragnę również poinformować, że u wszystkich posiadaczy Paneli Fotowoltaicznych zostaną wymienione przekaźniki, które posiadały wadę fabryczna, niezależną od Gminy jak i wykonawcy. Wykonawca zapewnia o sukcesywnej wymianie przekaźników.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Stanisław Jurkowski