Pierwsza sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w kadencji 2018-2023

Pierwsza sesja Rady Gminy Ochotnica Dolna w kadencji 2018-2023

W dniu 22 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza, inauguracyjna w kadencji 2018 -2023 sesja Rady Gminy.

Obrady rozpoczęły sie o godzinie 1000 i trwały 2 godziny 40 minut, przebiegły w bardzo spokojnej i zgodnej atmosferze - co dobrze wróży obecnej kadencji.

15 kandydatów na radnych otrzymało zaświadczenia o wyborze z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej i po złożeniu ślubowania wierności konstytucji i prawu stali się radnymi Gminy Ochotnica Dolna.

Wybrany przez mieszkańców 21 października Tadeusz Królczyk objął obowiązki Wójta Gminy Ochotnica Dolna składając ślubowanie słowami: "Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg."

Nowy Wójt podziękował za otrzymany kredyt zaufania, potwierdził zamiar realizacji przedstawionego programu wyborczego i zadeklarował, że mieszkańcy i ich sprawy będą w centrum zainteresowania nowych władz.

Tadeusz Królczyk zapewnił, że wszystkie pozytywne działania jego poprzedników będą kontynuowane, natomiast tam, gdzie potrzebne są zmiany będą one sukcesywnie wdrażane. Poprosił Radę i mieszkańców o dobrą współpracę ale i konstruktywną krytykę jego działalności.

Następnie Rada Gminy dokonała wyboru przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy, jednogłośnie na Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym wybrano Pana Macieja Mikołajczyka a Pani Maria Chlipała - Gołdyn została jego zastępcą.

W głosowaniach jawnych Rada wybrała skład komisji rewizyjnej oraz składy komisji stałych, wyniki głosowań przedstawiają się następująco:

 

  1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Ochotnica Dolna

Przewodniczący Komisji: Andrzej Runger - Ochotnica Górna

Członkowie Komisji: Jacek Noworolnik - Tylmanowa

Jan Jagieła - Młynne

Halina Ziemianek - Tylmanowa

Maria Głód - Ochotnica Dolna

  1. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Gminy

Przewodniczący Komisji:Barbara Udziela - Ochotnica Dolna

Członkowie Komisji: Andrzej Runger - Ochotnica Górna

Tadeusz Hebda - Tylmanowa

Irena Pawlik - Ochotnica Dolna - Młynne

Bożena Kuziel - Ochotnica Górna

  1. Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przewodniczący Komisji: Halina Ziemianek - Tylmanowa          

Członkowie Komisji: Barbara Udziela - Ochotnica Dolna

Robert Królczyk - Ochotnica Górna

Jan Franczyk - Ochotnica Dolna

Maria Chlipała – Gołdyn - Ochotnica Dolna

  1. Komisja Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej
    i Promocji Gminy

Przewodniczący Komisji: Bożena Kuziel - Ochotnica Górna      

Członkowie Komisji: Maria Głód - Ochotnica Dolna

Stanisław Faltyn - Ochotnica Górna

Irena Pawlik - Ochotnica Dolna - Młynne

Jerzy Udziela - Tylmanowa

  1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji: Maria Głód - Ochotnica Dolna

Członkowie Komisji: Andrzej Runger - Ochotnica Górna

Halina Ziemianek - Tylmanowa

Jacek Noworolnik - Tylmanowa

Jan Jagieła - Ochotnica Dolna - Młynne

 

 

JC

Zdjęcia: Lucyna Kozub

 

GALERIA