Spotkanie na Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie klastra energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

Spotkanie na Akademii Górniczo-Hutniczej w sprawie klastra energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

W piątek 30 listopada br. Wójt Gminy wraz z pracownikami uczestniczyli w spotkaniu na AGH w Krakowie. Przedstawiciele uczelni AGH a zarazem inicjatorzy klastra energii Zielone Podhale uczestniczący w spotkaniu to: prof. Tomasz Szmuc, proc. Zbigniew Hanzelka, dr  Sławomir Kopeć, dr Andrzej Bień, mgr inż. Edmund Ciesielka.

Spotkanie dotyczyło kontynuacji i planów dalszego rozwoju klastra energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica. Wójt potwierdził chęć dalszego rozwoju klastra. Ustalono kilka kluczowych kierunków działań m.in. modernizacja oświetlenia, poprawa dostępności do szerokopasmowego Internetu.

Ustalono, że wspólnie będziemy dążyć do opracowania szczegółowej strategii, aby przedłożyć ją instytucjom finansującym, w celu pozyskania środków na realizację założeń klastra.