I miejsce dla Młodzieżowego Zespołu Folkowego „Hajnica’  na XXIX Archidiecezjalnym  Przeglądzie  Piosenki  Religijnej na Podhalu            Sacrosong 2018 „Wiara źródłem niepodległości”

I miejsce dla Młodzieżowego Zespołu Folkowego „Hajnica’ na XXIX Archidiecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej na Podhalu Sacrosong 2018 „Wiara źródłem niepodległości”

23 i 24 listopada Młodzieżowy Zespół Folkowy Hajnica działający przy WOK w Ochotnicy Dolnej wziął udział w przesłuchaniach XXIX Archidiecezjalnego Przeglądu  Piosenki Religijnej na Podhalu Sacrosong 2018.

Hajnica zaprezentowała dwie pieśni: patriotyczną „Dziś idę walczyć mamo”, oraz religijną „Przybądź Św. Duchu”.

Przegląd miał charakter otwarty dla wszystkich wykonawców szerzących wartości chrześcijańskie z całej Polski oraz z zagranicy. 

Komisja XXIX Archidiecezjalnego Przeglądu Piosenki Religijnej na Podhalu kontrolowała dobór tekstu i poddawała ocenie walory muzyczne wykonywanych utworów. W śpiewie zespołowym  zwracano uwagę na stopień trudności wykonywanych utworów oraz harmonię w dobranych głosach i zachowane proporcje dynamiczne wynikające z roli, jaką spełniają poszczególne głosy w śpiewie wielogłosowym. Z kolei w wykonywanych towarzyszeniach instrumentalnych na największą uwagę jury zasługiwało: pełne wykorzystanie możliwości instrumentów – różnorodność melodyczną na instrumentach jednolitych; pomysły na improwizację i ich realizację. 

Poziom muzyczny przesłuchań konkursowych był bardzo wysoki. Pojawiło się sporo ciekawych wykonań.

Jury po dokonaniu werdyktu wytypowało Hajnicę do  uczestnictwa w Gali Laureatów,  która odbyła się 02 grudnia. Podczas Uroczystej Gali  Jury w składzie: Halina Sięka – przewodniczący, Barbara Banowska, Bożena Giżycka - przyznało naszej Hajnicy zaszczytne I MIEJSCE.

Nagrodę, Dyplom oraz Puchar dla Młodzieżowego Zespołu Folkowego „Hajnica” wręczył Starosta nowotarski Pan Krzysztof Faber.

GALERIA