Wiadomości

Czwartek, 10 stycznia 2019

Komunikat o prowadzonych konsultacjach społecznych w zakresie zmian w lokalnych kryteriach wyboru

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru.

Zakres proponowanych zmian oraz formularz zgłaszania uwag można pobrać w linku: http://www.leadergorce-pieniny.pl/konsultacje-spoleczne-lokalne-kryteria-wyboru.html

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać do dnia 16 stycznia 2019r. do godz. 15.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub osobiście w biurze LGD „Gorce-Pieniny” ul. Rynek 32, Krościenko nad Dunajcem w godzinach pracy biura.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD „Gorce-Pieniny” opracuje końcową wersję propozycji zmian w Kryteriach lokalnych, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.