Informacja  Wójta Gminy Ochotnica  Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od dnia 28 stycznia 2019 roku  do dnia 6 lutego 2019 roku  do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku pn" Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu "TRIAL"  oferty złożonej  w dniu 25 stycznia 2019 roku , przez  Motocyklowy Klub Sportowy TRIAL, Ochotnica z siedzibą 34-453 Ochotnica Górna os. Białówka  331, która została zamieszczona w BIP Gminy  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej i na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk