Informacja  Wójta Gminy Ochotnica  Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie  uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od dnia 28 stycznia 2019 roku  do dnia 6 lutego 2019 roku  do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku pn" Ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, promocji i organizacji wolontariatu' GORCE ULTRA TRAIL - Winter" oferty złożonej  w dniu 25 stycznia 2019 roku , przez  Fundację Run Vegan ul. Karmelicka nr 15/17, Warszawa 00-163, która została zamieszczona w BIP Gminy  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej i na stronie internetowej Gminy.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk