Wiadomości

Piątek, 8 lutego 2019

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi psychologiczne

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na usługi psychologiczne, w ramach których będzie udzielana pomoc psychologiczna i wsparcie specjalistyczne osobom starszym, rodzicom dzieci niepełnosprawnych, osobom w kryzysie, których udziałem są bolesne doświadczenia, jak np.: śmierć osoby bliskiej, brak wsparcia rodziny w obliczu tragedii, próby samobójcze, samotne macierzyństwo, uzależnienie przemocą, obecność w rodzinie osoby zaburzonej psychicznie lub upośledzonej umysłowo, rodzicom z trudnościami wychowawczymi. Usługa byłaby wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług w okresie III.2019 r. do XII.2019 w siedzibie tut.  Ośrodka  2 razy w miesiącu po 4 godziny dziennie.

Swoją ofertę należy złożyć  poprzez złożenie do dnia  14.02.2018 r. uzupełnionego załącznika Państwa oferty. GOPS Ochotnica Dolna wybierze ofertę z najniższą ceną.