Zaproszenie do złożenia oferty na usługi prawne

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej zaprasza do złożenia oferty na usługi prawne, w ramach których będą udzielane indywidualne porady prawne  m. in. z zakresu spraw mieszkaniowych, spadkowych, umów o dożywocie, z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z zakresu ubezpieczeń społecznych; sporządzanie projektów pism o zwolnienie z kosztów sądowych, o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, o ustanowienie kuratora, o ubezwłasnowolnienie oraz udzielanie informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach w szczególności dla rodzin z terenu  Gminy Ochotnica Dolna z niepełnosprawnością, osób starszych i samotnych oraz poszkodowanych zdarzeniem losowym, wypadkiem komunikacyjnym.

Usługa byłaby wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług w okresie III.2019 r. do XII.2019 w siedzibie tut.  Ośrodka  2 razy w miesiącu po  4 godziny dziennie.

Swoją ofertę należy złożyć  do dnia  14.02.2019 r. GOPS Ochotnica Dolna wybierze ofertę z najniższą ceną.