Spotkanie dotyczące projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Spotkanie dotyczące projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

W ostatni czwartek (7 lutego) w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie animacyjne w ramach projektu pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”. Projekt ma na celu wspieranie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej tj. lokalnych stowarzyszeń i fundacji oraz grup inicjatywnych.

W czasie spotkania rozmawiano o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Ochotnica Dolna w kontekście rozwoju turystyki. Uczestnicy spotkania zgłaszali pomysły na inicjatywy lokalne. Podawali atuty regionu jako szansy dla rozwoju organizacji pozarządowych.

Prowadząca spotkanie Pani Barbara Kazior - animatorka z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych - zwróciła uwagę na budowanie partnerskiej współpracy w społeczności lokalnej dla rozwoju ekonomii społecznej. Przedstawiła informacje o ekomuzeach, questingu i produktach lokalnych. Wspomniała również o rozwoju organizacji pozarządowych  tj. projektach sieciowych, grantach na poszerzenie działalności i zwiększenie dochodów.

Największą uwagę w trakcie spotkania poświęcono ekomuzeom, czyli obiektom rozproszonym w danym regionie, pomiędzy którymi trzeba wędrować. Ekomuzeum to sieć miejsc i obiektów prezentujących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, która pozwala poznać wartości regionu. Ekomuzeum może obejmować miejscowość, jedną lub kilka gmin, region. Ich powstanie ma na celu ochronę zasobów naturalnych i kulturalnych, angażowanie lokalnej społeczności, odkrywanie i interpretowanie lokalnego dziedzictwa, rozwój zrównoważonej turystyki i marketingu lokalnych produktów. Ekomuzeum zbudowane jest z tzw. centrum informacyjnego, zespołu atrakcji w terenie, warsztatów i pokazów, ścieżek i szlaków oraz cyklicznych imprez.

W Gminie Ochotnica Dolna planowane jest utworzenie ekomuzeum. Kolejne spotkanie dotyczące tego tematu odbędzie się 12 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej o godz. 16.30. Zapraszamy.

GALERIA