Ogłoszenie dot. poszukiwanych działek z przeznaczeniem na: infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy.

Ogłoszenie dot. poszukiwanych działek z przeznaczeniem na: infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy.

Szanowni mieszkańcy,

W najbliższym czasie planujemy prace projektowe i składanie wniosków na infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy.

Cała ta infrastruktura ma mieć charakter wielopokoleniowy i służyć całej naszej społeczności zarówno rodzinom z dziećmi, młodzieży jak i seniorom.

Niezbędnym elementem skutecznego ubiegania się o dofinansowanie na tworzenie tej infrastruktury jest prawo do dysponowania terenem na cele budowalne.

Niestety nasza Gmina praktycznie nie dysponuje tego typu terenami. W związku z powyższym prosimy wszystkich, którzy dysponują prywatnymi działkami i mogą je wydzierżawić (z opcją sprzedaży lub tylko dzierżawa) na okres  co najmniej 10 lat z przeznaczeniem na tego rodzaju infrastrukturę o zgłaszanie takich działek na adres: budownictwo@ochotnica.pl  lub telefonicznie do Jakuba Osmana pod tel. 18 262 09 32.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 marca 2019 r.

Parametry działek: Minimalna wielkość - 6 ar. Optymalna wielkość - 10 ar i powyżej. Działka powinna być z dojazdem i zlokalizowana blisko szlaku turystycznego lub w osiedlach w miejscach atrakcyjnych z punktu widzenia użytkowników miejsc rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności.

Z góry dziękuję za przesyłanie zgłoszeń lub pomysłów na zlokalizowanie tego typu infrastruktury i podkreślamy, że pozyskanie tego typu gruntów jest warunkiem koniecznym skutecznego ubiegania się o budowę infrastrukturę turystyczną przy szlakach oraz miejsca rekreacji, integracji, odpoczynku i aktywności w osiedlach na terenie naszej Gminy.

GALERIA