Powstał punkt konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powstał punkt konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Pamiętaj! Nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami! Powstał punkt konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Chcesz w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, z zachowaniem pełnej dyskrecji, porozmawiać o doświadczanych przez Ciebie problemach i trudnościach?
Chcesz zrozumieć zachowanie bliskiej Ci osoby?
Chcesz uzyskać informacje na temat kroków postępowania i możliwych form uzyskania pomocy?

Zapraszamy na konsultacje i porady z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w przypadku występowania problemu:

 • używania, nadużywania lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, narkotyki, dopalacze)          
 • kontaktu z osobą nadużywającą, uzależnioną (nie wiesz co robić, jak pomóc)
 • występowania problemu przemocy w rodzinie

Zakres działań punktu konsultacyjnego:

 • udzielenie pomocy i wsparcia osobom używającym, nadużywającym lub uzależnionym od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki, dopalacze i inne)
 • udzielenie pomocy i wsparcia osobom po terapii uzależnienia (stacjonarnej, ambulatoryjnej), po przerwanej terapii, osobie w nawrocie choroby
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom w kontakcie z osobami używającymi, nadużywającymi, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, leki, dopalacze i inne)
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom doświadczającym przemocy
 • motywowanie osób używających, nadużywających, uzależnionych, jak i osób w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną, do podjęcia psychoterapii uzależnień, psychoterapii współuzależnienia
 • udzielanie informacji na temat możliwości rozwiązywania problemów uzależnienia oraz przemocy

Konsultacje odbywają się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej , os. Dłubacze 160 (ostatnie piętro) w każdy poniedziałek od godz.11.00 - 14.00, a ponadto w dniach:

 • 18, 25 marca
 • 1, 29 kwietnia
 • 20, 27 maja
 • 17, 24 czerwca od godz. 15.00 do 17.00