Kolejne spotkanie dotyczące projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Kolejne spotkanie dotyczące projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

We wtorek (12.03.2019 r.) w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyło się kolejne już spotkanie animacyjne w ramach projektu pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”. Projekt ma na celu wspieranie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej tj. lokalnych stowarzyszeń i fundacji oraz grup inicjatywnych.

W czasie spotkania rozmawiano o rozwoju ekonomii społecznej w Gminie Ochotnica Dolna i w Gminie Kamienica, w kontekście rozwoju turystyki. Uczestnicy spotkania zgłaszali pomysły na inicjatywy lokalne i wskazywali miejsca, które mogłyby znaleźć się w ekomuzeum. Ekomuzeum to sieć miejsc i obiektów prezentujących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe, która pozwala poznać wartości regionu. Może ono obejmować miejscowość, jedną lub kilka gmin lub cały region. Gmina Ochotnica Dolna podjęła współpracę z Gminą Kamienica, w celu zbudowania wspólnej ekonomii działania w Gorcach.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy obu Gmin: przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, przedsiębiorcy, twórcy ludowi. Spotkanie prowadziła Pani Barbara Kazior animatorka z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

GALERIA