Zaproszenie do współpracy dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie do współpracy dla organizacji pozarządowych

Projekty realizowane przez organizacje pozarządowe z terenu naszej Gminy są niezwykle ważne, gdyż zapewniają promocję Gminy oraz integrują lokalną społeczność do wspólnego działania na rzecz rozwoju Gminy.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z Tylmanowej i Ochotnicy do podjęcia współpracy w przygotowywaniu i realizacji projektów oraz grantów pozyskiwanych ze środków zewnętrznych.

Zainteresowanych współpracą przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod nr tel. 18 262 09 17 lub na adres malgorzata.piatek@ochotnica.pl