Informacje o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 34-452 Ochotnica Dolna na stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji

Informacje o wyniku naboru w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna os. Dłubacze 160 34-452 Ochotnica Dolna na stanowisko pracy specjalisty ds. planowania i realizacji inwestycji

Nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty z powodu nie wpłynięcia żadnych dokumentów aplikacyjnych.

 

Ochotnica Dolna, 14 marca 2019 r.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Maria Łojas - Jurkowska