Informacja dot. wywieszonych wykazów

Informacja dot. wywieszonych wykazów

Wójt Gminy Ochotnica Dolna podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały wywieszone wykazy nieruchomości dotyczące:

  • działek ewid. nr 2174/20, 2174/24 położonych w Tylmanowej, przeznaczonych do   zamiany,
  • działki ewid. nr 15987/19 położonej w Ochotnicy Dolnej, przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym.