Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja  2019 roku o wynikach  otwartego  konkursu  ofert  na realizację  zadania publicznego  Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 6 maja 2019 roku o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku

L.p.

               Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Przyjaciele  Doliny Dunajca

 

 

34 - 451 Tylmanowa

Os. Króle 15C

 

Ekologii  i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa  przyrodniczego.

-zorganizowanie  i prowadzenie zajęć edukacyjno przyrodniczych na terenie gminy mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w temacie wędkarstwa, a w szczególności:

- racjonalnych połowów,

- ochrony gatunków ryb i zwierząt wodnych,

-okresów ochronnych obowiązujących w łowiectwie

rybnym,

- bezpiecznych warunków połowów  wędkarstwa,

-nauki rozpoznawania gatunków ryb i zwierząt wodnych występujących w rejonie Gminy Ochotnicy.

- wpływu wędkarstwa na zachowanie równowagi przyrodniczej.

 

     6 000 zł

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk