Informacja  Urzędnika wyborczego Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 maja 2019 roku  w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku

Informacja Urzędnika wyborczego Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku

W oparciu o treść postanowienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II nr 278/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku oraz po dokonaniu ustaleń z Urzędem Gminy Ochotnica Dolna, uprzejmie informuję, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Ochotnica Dolna odbędzie się w dniu 13 maja 2019 roku (poniedziałek) w sali obrad Urzędu Gminy Ochotnica Dolna w następującym podziale godzinowym:

Obwodowe Komisje Wyborcze nr 1, nr 2 – godz. 16.00 - 16.30

Obwodowe Komisje Wyborcze nr 3, nr 4 – godz. 16.40 - 17.10

Plan posiedzenia:

  1. Ukonstytuowanie się poszczególnych obwodowych komisji wyborczych.
  2. Wybór przewodniczących oraz zastępców obwodowych komisji wyborczych.
  3. Opracowanie harmonogramu pracy oraz szkoleń prezydium i obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie Gminy Ochotnica Dolna w związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Udział w posiedzeniu członków obwodowych komisji wyborczych jest obowiązkowy.

Urzędnik Wyborczy
Gminy Ochotnica Dolna
(-) Przemysław GARGAS