Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77 - intensywne opady deszczu oraz informacja o niebezpiecznym zjawisku

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 77 - intensywne opady deszczu oraz informacja o niebezpiecznym zjawisku

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:9

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

Wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Zlewnie: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 03:00 dnia 14.05.2019 do godz. 09:00 dnia 15.05.2019

Przebieg

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w południowej części województwa). Na Białce w Trybszu spodziewany jest wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

godz. 12:11 ; 04.05.2019

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH/2 zlewnie: soly, skawy,raby, dunajca, ropy (malopolskie) od03:00/14.05.do09:00/15.05.2019

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłączniew formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.