Ogłoszono postępowanie ofertowe na odbudowę zabezpieczeń drogi gminnej w os. Kudowe

Ogłoszono postępowanie ofertowe na odbudowę zabezpieczeń drogi gminnej w os. Kudowe

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że zostało ogłoszone postępowanie ofertowe na odbudowę zabezpieczeń drogi gminnej w os. Kudowe w m. Ochotnica Dolna  na długości ok. 25 mb, w skład której wchodzą m.in.

  • roboty ziemne,
  • wykonanie koszy z siatki stalowej - gabionów,
  • wykonanie gurtu betonowego,
  • wykonanie narzutu kamiennego,
  • rozbiórkę i montaż barier stalowych.

zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarze robót.

Zapraszamy przedsiębiorców do składania ofert w w/w postępowaniu.