Informacja Wójta Gminy w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja Wójta Gminy w sprawie uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w terminie od dnia 31 maja 2019 roku  do dnia 11 czerwca  2019 roku  do godz. 16.00 do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej nie wpłynęły uwagi dotyczące oferty na realizację zadania publicznego Gminy Ochotnica Dolna w 2019 roku tj.  " Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z aktywizacją uczniów niepełnosprawnych" pn. "Teraz w góry wyruszamy i Kasprowy zdobywamy" oferty złożonej  w dniu 29 maja 2019 roku , przez  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną-Koło w Szczawnicy  z siedzibą 34-450 Krościenko nad Dunajcem, ul Trzech Koron 1, która została zamieszczona w BIP Gminy  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej i na stronie internetowej Gminy Ochotnica Dolna.

Wójt Gminy
Tadeusz Królczyk