Zawarto umowę na odbudowę drogi w os. Jamne w Ochotnicy Górnej

Zawarto umowę na odbudowę drogi w os. Jamne w Ochotnicy Górnej

Dzisiaj (10.07. br.) została podpisana umowa na odbudowę drogi gminnej nr K 363920 Jamne w Ochotnicy Górnej w km 3+430 - 3+630, 3+700 - 3+910 oraz 4+200 - 4+620.

Zakres robót obejmuje m.in. roboty związane z odbudową zabezpieczeń siatkowo-kamiennych, podbudów z kruszyw, nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, poboczy i odwodnień.

Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Nowego Sącza.

Umowę, w obecności inspektora nadzoru Janusza Liptaka, podpisali Wójt Gminy Ochotnica Dolna Tadeusz Królczyk oraz Prezes Zarządu PRDM Grzegorz Dobosz.

Koszt zadania to 1.616.817,74 zł.  Planowany termin realizacji to połowa października br.

GALERIA