Spotkanie konsultacyjne Natura 2000 Ochotnica

Spotkanie konsultacyjne Natura 2000 Ochotnica

Na początku lipca br., w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna odbyło się spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie, dotyczące opracowywania Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ochotnica PLH120050. Obszar obejmuje kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Ochotnicy Dolnej, jako stanowisko kolonii rozrodczej podkowca małego.

W ramach prac nad projektem został utworzony Zespół Lokalnej Współpracy, w skład którego  wchodzą przedstawiciele urzędów, instytucji i osoby prywatne, których działalność ma wpływ na ochronę obszaru Natura 2000.

W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Tadeusz Królczyk, przedstawiciele Rady Gminy Ochotnica Dolna oraz przedstawiciele organizacji.

GALERIA